Producten met de kwaliteit “Bio” zijn biologische producten die door een andere erkende instelling dan Skal zijn gecontroleerd.

Deze instellingen zijn vooral buitenlandse erkende controle-organisaties zoals Biogarantie (België) en AB (Frankrijk).