Demeter

Demeter keurmerk

Producten met het Demeter-keurmerk zijn biologisch-dynamisch producten die door de stichting Demeter zijn gecontroleerd.

De biologisch-dynamische landbouw is gebaseerd op de landbouwprincipes van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Biologisch-dynamische producten voldoen aan alle biologische normen, maar doen daar nog een schepje bovenop.

De extra hoge eisen die er aan demeter-producten gesteld worden, hebben betrekking op o.a het dierenwelzijn, de omgang met de natuur en de vorm van het bedrijf en diens invloed op haar omgeving. Zo hebben alle koeien horens, zijn de bedrijven zoveel mogelijk gemengd en heeft het bedrijf ook vaak andere functies dan alleen maar die van productiebedrijf. Denk hierbij aan een sociale functie, zoals een zorgboerderij, een educatieve functie waarbij bedrijven zich openstellen voor publiek of een economische functie waarbij bedrijven groentepakketten of eigen producten verkopen.

Ook aan de verwerking van producten worden hogere eisen gesteld. Zo mag melk niet gehomogeniseerd worden en zijn additieven zoals citroenzuur en ascorbinezuur verboden.

Om de smaak van een product te verrijken mogen er uitsluitend pure aroma-extracten worden gebruikt.